Lžičař & Partners s.r.o.

Vymáhání pohledávek

 

INKASO, VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI  

 

Soudní inkaso - tuzemské a pohledávky v zahraničí

Vymáhání pohledávek soudní cestou. Na základě příkazní smlouvy za vás vyřídíme celé soudní řízení až do vydání platebního rozkazu nebo rozsudku.

Vymáhání pohledávek provádíme na základě uzavřené příkazní smlouvy, kdy klient současně vystaví pro naši společnost (advokáta) plnou moc k zastupování, na základě které nejprve zasíláme dlužníkovi poslední předžalobní výzvu a pokud pohledávku včas neuhradí, následně u soudu podáme na vašeho dlužníka žalobu a bude-li třeba i exekuci.

 

Mimosoudní inkaso - tuzemské a pohledávky v zahraničí
Vymáhání pohledávek mimosoudní cestou osvědčenými prostředky v souladu s právním řádem ČR, případně s právním řádem v dané zemi. Jde o efektivní řešení problému pohledávek, které je pro klienty finančně výhodnější. 

 

Až po vymožení vaší pohledávky nám zaplatíte naší provizi. Odměna je smluvní dle konkrétního obchodního případu a tvoří procenta z vymožené částky. Výše provize se určuje s přihlédnutím ke stáří pohledávky, bonitě klienta, náročnosti a objemu finančního případu a zda jde o jednorázovou či dlouhodobou spolupráci. Používáme účinnou kombinaci mimosoudního a soudního vymáhání dluhu. Nepožadujeme peníze předem. Klient hradí pouze skutečně vynaložené náklady spojené s případným soudním řízením. Naše odměna je splatná až v okamžiku faktické úhrady dlužníkem.

 

Uplatňujeme rychlý způsob vymáhání vašich pohledávek od jakékoliv firmy či fyzické osoby v České republice a také v Holandsku a Německu.

Ke každé pohledávce přistupujeme s individuální péči.   

 

Exekuce 
Zprostředkování exekuce, komunikace s exekutorským úřadem, zajištění potřebné administrativy a dokumentů.  Případně, pokud již je vydán pravomocný exekuční titul, sami provedeme nedobrovolnou dražbu nemovitosti dlužníka.  

 

Svěřte nám vymožení vaší pohledávky. Máme dlouholeté zkušenosti, pracujeme seriózně, dle zákona, ovšem důrazně.  

 

Poradíme si i s problémovými dlužníky..